Profil

Společnost Amstutz švýcarský chov spol. s r.o. byla založena v roce 1996. Objekty firmy se v té době nacházely poblíž obce Krásná Hora v okrese Příbram, nyní je její sídlo v obci Dolní Novosedly, 5km severovýchodně od Písku (nedaleko silnice Písek-Tábor).

Hlavním oblastí naší činnosti je od počátku šlechtitelský chov prasat.

V roce 2002 byla zahájena spolupráce s firmou TOPIGS, která úspěšně pokračuje až do současnosti.

Firma TOPIGS pro nás importovala speciální linii prasnic z Francie pro produkci kanečků, kteří jsou k prodeji od října roku 2003.

Hlavní aktivitou firmy je v současné době produkce chovných kanců (mateřské linie a finálních hybridů). Současný stav prasnic je 105 kusů. Plánovaná produkce pozitivně selektovaných kanců je 250 kusů za rok. Náš hybridizační program vychází z osvědčených kombinací křížení mateřských a otcovských plemen a linií prasat podle šlechtitelského programu firmy TOPIGS. Produkujeme kvalitní plemenný materiál s vysokými užitkovými parametry, stresrezistentní a adaptabilní na velkovýrobní technologie.

Mezi naše priority patří zdraví a kvalita života chovaných zvířat, proto jsou v našich stájích dodržovány přísné hygienické předpisy. Proto také neustále sledujeme technologický pokrok a nové technologie a postupy aplikujeme do provozu. Od srpna roku 2001 má naše firma status "prostá nákazy". Pravidelně vyšetřujeme všechna zvířata k prodeji na PRRS a doposud byly výsledky vždy negativní. Očkování provádíme dle požadavků odběratele. Zvířata jsou ustájena v souladu s předpisy a normami platnými v České republice a EU.

U všech prasnic je prováděna kontrola užitkovosti (plodnost, mléčnost). Dále u všech odchovaných kanců kontrolujeme vlastní užitkovost (přírůstky, podíl libového masa a výška hřbetního tuku).